darmowy tarot

Siała baba mak, dziad wiedział nie powiedział… Przerywnik ezoteryczny 2.

Ezoteryczne umizgi, czyli: kto się czubi, ten się lubi.

Drodzy Państwo! Całkiem niedawno napisałem trochę złośliwy i sarkastyczny tekst, który mógłbym skategoryzować jako robaka pałaszującego zbiór ezo-śliwek robaczywek. (więcej…)