Medytacje o 22 arkanach Tarota Apokalipsy

37782_1412031602375617_555980400_n

Medytacje adaptacyjne 22 arkanów Tarota Apokalipsy

(autor Alchemik Sendivius)

Człowiek nowożytności obrał trzy drogi. Reformatorzy przyjęli drogę wolności, którą w TA symbolizuje orzeł, wielkie masy ludzi pragnęły nadal pozostać w odmętach zniewolenia co w TA symbolizuje ryba, całkowicie ogłupieni i zniewoleni duchowo poszli w odmęty zmysłowej konsumpcji co TA symbolizuje wieprz.

———————————————————————————————————————————————————————————

0_Głupiec_Robert Sobota/Nowicki

Głupiec. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

GŁUPIEC
Głupiec nie jest fundamentalną karta Tarota Apokalipsy. Jest ta karta tylko punktem wyjścia – początkiem drogi człowieka nowożytnego. Głupi Bóg kościołów klerykalnych gnębi człowieka czyniąc go niewolnikiem i doprowadzając do rozpaczy. Człowiek zniewolony duchowo nie ma dokąd pójść, ale mimo to decyduje się jednak odejść od Głupiego Boga, który jest zaprzeczeniem starożytnych ideałów i zasad wolnego świata: wolności, równości i braterstwa. Pierwszym krokiem odejścia było Odrodzenie, a drugim była reformacja. Człowiek zorientował się szybko, że potrzebna jest jeszcze druga Wielka Reformacja. Pojawili się reformatorzy (Boehme, Andrea) którzy wzywali do nowej reformacji duchowej. I ona się pojawiła: powstał Nowy Człowiek – Wolny Budowniczy – Wielki Architekt, który postanowił zbudować Nowy Świat, na nowych zasadach. Wielka Reformacja miała zburzyć wszelkie bastiony zniewolenia, a w pierwszej kolejności wielkie monarchie chrześcijańskie i katolickie – główne źródła zaprzaństwa wolności. Zaczął powstawać Wielki Wschód Europy. Pod wpływem Napoleona zaczął on rozszerzać się na cały zniewolony świat. Na pierwszy ogień poszły monarchie polska i francuska – potem Austro-Węgry i Rosja. W Ameryce zaczął powstawać wolny świat oparty na Deklaracji Niepodległości. Garstka reformatorów osiągnęła wielkie sukcesy – ale obszar zniewolenia nie malał. Człowiek Nowego Świata obrał trzy drogi. Reformatorzy przyjęli drogę wolności, którą w TA symbolizuje orzeł, wielkie masy ludzi pragnęły nadal pozostać w odmętach zniewolenia co w TA symbolizuje ryba, całkowicie ogłupieni i zniewoleni duchowo poszli w odmęty zmysłowej konsumpcji co TA symbolizuje wieprz.

——————————————————————————————————————————————————————————

01_Mag_Robert (Medium)

Mag. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

I.MAG
Fundamentalną kartą Tarota Apokalipsy jest Mag. Jest on symbolem wolnego człowieka, jako wzniosłego Orła, który nie chciał się więcej poddać w niewolę Głupiemu Bogu religii klerykalnych, który mocą swoich wielkich kościołów nieustannie dążyły do zniewolenia duchowego jak największej rzeszy swoich wyznawców. Postanowił więc zniwelować Boga do Nicości, i stał się sam Bogiem – stwórcą swojego świata. Bóg jako Nicość = Bóg Człowiek. Człowiek stał się Magiem stwórcą Nowego Świata – stał się jego Wielkim Architektem.
główną zasadą architektury Nowego Świata stała się liczba 22 symbol pasywności materii, która została podzielona na jej siedem atrybutów (SI): przestrzenność[m] czasowość[s] ilość[kg] jakość[mol] energiczność[A] termalność[K] świetlistość[Cd]. 22 podzielone przez 7 daje 3,14 zasadę konstrukcyjną koła wiecznego powrotu. Człowiek Mag zyskał w ten sposób nieśmiertelność i możliwość powrotu i nieustannego budowania postępu cywilizacyjnego.

———————————————————————————————————————————————————————————

02_Kaplanka_Robert (Medium)

Kaplanka. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

II.KAPŁANKA
To czysta esencja Istnienia Ein Sof – ESSE Matka Nowego Świata. Wspomagała ona Maga w jego działaniach wyzwolenia człowieka z ciemnoty i głupoty średniowiecza. Wspomagała człowieka starożytnego w jego dążeniu do Mądrości Prawdy, Dobra i Piękna. Pomogła sformułować i podtrzymać filozofię i empiryczną alchemię. W nowożytności edukowała umysły w kierunku formułowania zasady nowego świata zgodne z nową filozofią racjonalizmu genetycznego. W jej gnostycznym lustrze wiedzy każdy człowiek wszechczasów zawsze mógł być pouczony czym jest Prawda i mądrość życia. W czasach zniewolenia duchowego oświecała poprzez gnozę wyższy umysł każdego otwartego na prawdę człowieka. Nawet w paszczy najsroższej bestii nigdy nie zostawiała człowieka dążącego do Prawdy. Dzięki Niej dotychczas zniewolony duchowo, ekonomicznie i politycznie człowiek może ujrzeć nową architekturę świata wolności.

——————————————————————————————————————————————————————————-

03_Cesarzowa_Robert (Medium)

Cesarzowa. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

III.CESARZOWA
To inkarnacja czystej Esencji Istnienia – Pierwsza Przyczyna wszystkich jej dzieci Matka Natura. Ku zdziwieniu Maga staje się główną Mocą Nowego Świata. Mag jest zafascynowany jej potęgą i niezależnością, ale ona nie zwraca na niego uwagi. Człowiek walczy z Matką Naturą, wydziera jej coraz większe obszary dla swojej cywilizacji, a Ona spokojnie i życzliwością obserwuje jego poczynania. Człowiek na początku nie wiedział, że to Ona jest jego ukochaną Matką jego życia. Gnębiony duchowo i psychiczne był zmuszany do kultu patriarchalnych Bogów pełnych zemsty surowości i okrucieństwa.

——————————————————————————————————————————————————————————–

04_Cesarz_Robert (Medium)

Cesarz. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

IV.CESARZ
Mag Architekt Nowego Świata kreował władców którzy przygotowali świat do nadejścia Nowej Ery. Władcy ci byli Cesarzami, którzy zaprzęgali do budowy nowej cywilizacji woły (wieprze i ryby). Orły w postaci filozofów, encyklopedystów, rewolucjonistów i reformatorów ostro włączyli się w dzieło Wielkiej Reformacji. Cesarze wykazali się inicjatywą do zaprzęgnięcia wieprzy do pracy poprzez eskalację konsumpcji – nie było to więc trudne. Gorzej było wydostać z odmętów ryby aby zaprząc je do zmiany świata. Dlatego Mag posyłał edukatorów oświecenia, którzy dzielnie spełnili swą rolę. Całe masy ryb zaczęły opuszczać swoje odmęty zacofania, aby posłusznie wejść w budowanie nowej cywilizacji. Coraz więcej wołów zaczęło się transformować w orłów, a tym samym Nowy Świat zaczął rozszerzać się na wszystkie kontynenty.

——————————————————————————————————————————————————————————-

05_Papież_Robert (Medium)

Papież. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

V.PAPIEŻ
Czterech przedstawicieli głównych religii przyszło przywitać Nowego Człowieka narodzonego w Nowej Erze, który jest papieżem nowej religii. Jest on namaszczony przez Matkę Naturę – Pomazaniec, Namaszczony, Mesjasz (hebr. מָשִׁיחַ), Chrystus (gr. χριστός), pot. Wybraniec zapoczątkuje nowe wzorce duchowości oparte na realiach pochodzących od Matki Natury. Stanie się Ona źródłem wolności nowego człowieka jego Statuą Wolności, jego Wielką Boginią Matką.

——————————————————————————————————————————————————————————-

06_Kochankowie_Robert (Medium)

Kochankowie. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

VI.KOCHANKOWIE
Nowy Człowiek budowniczy Nowej Ery uwolniony przez Maga od wszelkiego zniewolenia osiąga swoje szczęście w objęciach Matki Natury. Nie szuka on już żadnych i ideologii, jego filozofią staje się Alchemia Natury oparta na starożytnej filozofii Prawdy, Dobra i Piękna. Mag jest trochę zaskoczony patrząc na nowego człowieka w objęciach jego Matki. Właśnie odstawił na bok swoją astrologiczną trąbę apokalipsy za pomocą której obwieścił koniec ery barana, oraz koniec wszelkiego innego zniewolenia duchowego, ekonomicznego i politycznego. Hierofant starej religii przypatruje się temu w obecności ryczącej bestii zniewolenia starego porządku Chyba nie przewidywał że nowy człowiek w swej wolności zapragnie szczęścia, miłości i harmonii życia zgodnego z Matką Naturą.

——————————————————————————————————————————————————————————-

07_Rydwan_Robert (Medium)

Rydwan. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

VII.RYDWAN
Człowiek który został uwolniony przez Kapłankę Nowej Ery z okowów umysłu starej religii zaczyna odczuwać euforię wolności. Czterech ewangelistów zamienia się w potęgę czterech żywiołów które niosą go do niepohamowanej żądzy doznawania radości, i korzystania z życia. Bilateralny człowiek nie dostrzega że rozpędzony rydwan niesie go na grunt mało żyzny wymagający zakasania rękawów i ciężkiego wysiłku fizycznego i duchowego. Wyrwany z okowów starej religii – nie zna jeszcze wzniosłej duchowości Nowej Ery. Jego rozbuchane poczucie wolności nie ma pohamowania, i pcha w otchłań absurdalnej i durnej ekspansji. Nie ma go go kto uchronić przed stoczeniem się do poziomu zwykłego wieprza. Zysk z tego uwolnienia i przemiany jest początkowo mały.

——————————————————————————————————————————————————————————

08_Sprawiedliwość_Robert (Medium)

Sprawiedliwość. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

VIII.SPRAWIEDLIWOŚĆ
Karta ta pokazuje drogę jaką ma kroczyć człowiek Nowej Ery aby nie upodlić się do poziomu wieprza.
W niewoli duchowej panowała tylko jedna sprawiedliwość kodeksu. Nie ważne co człowiek wiedział – ważne że uznawał doktrynę starej religii i jej kodeks. Była to sprawiedliwość ofiary, – nie ważne kim się było – byleby złożono w odpowiednim czasie ofiarę. Miecz jako krzyż z jego hierofantem jest oznaką starej sprawiedliwości.
Nowa sprawiedliwość polega na równowadze. Człowiek jest bilateralny ma swoją stronę męską i kobiecą, analityczną i intuitywną. Jego bilateralność jest somatyczna i psychiczna. Człowiek Nowej Ery osiąga równowagę: analityczny mężczyzna ma kształcić w sobie umiejętności intuitywne, a intuitywna kobieta ma kształcić w sobie umiejętności analityczne. Dwie tablice odzwierciedlają bilateralność prawa: jedna tablica ukazuje zasady syntetyczne boskie, druga analityczne szczegółowe – ludzkie.
Mężczyzna monolateralny jest wrednym staruchem, monolateralna kobieta wredną diablicą.

——————————————————————————————————————————————————————————–

09_Pustelnik_Robert (Medium)

Pustelnik. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

IX.PUSTELNIK
Stare religie klerykalne zniewalają umysły ludzi poprzez indoktrynacje. Człowiek zamiast kontaktować się w sposób naturalny z Boginią Matką poprzez wyższy intelekt gnostyczny kontaktuje się z doktryną poprzez niższy intelekt epistemiczny. Jest to doktryna siedmiogłowej bestii która pożera bilateralny umysł ludzki – a szczególnie jego wyższą część intelekt gnostyczny. Twory siedmiogłowej bestii to: [1]siedem sakramentów, [2] siedem darów ducha, [3]siedem grzechów głównych, [4]siedem uczynków miłosierdzia co do ciała, [5]siedem uczynków miłosierdzia co do ducha, [6] siedem prawd wiary (jedna ukryta :: 7.Łaskę bożą tylko przez ręce kapłanów można otrzymywać) [7] siedem przykazań kościelnych (dwa ukryte :: 6.Kapłanów nigdy nie można krytykować. 7.Kodeks prawa kanonicznego w życiu codziennym przestrzegać) . W ten sposób ludzie żyją w osobistej pustelni odosobnieni poza obszarem realnych wartości i pozbawieni humanizmu i prawdziwej religii.

——————————————————————————————————————————————————————————–

10_Koło Fortuny_Robert (Medium)

Koło Fortuny. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

X.KOŁO FORTUNY
Tutaj czterech Ewangelistów – cztery żywioły – zostają transmutowane w świętej alchemii w cztery pierwsze zasady, które obok prawdy, dobra i piękna stają się siedmioma atrybutami wszelkiego istnienia. Koło to toczy się przez życie człowieka przekształcając nicość w coś, fałsz w prawdę, zło w dobro, brzydotę w piękno, myśl w realność (lew), amorficzność w tożsamość (byk), teraźniejszość w aktualność (anioł), zależność w odrębność (orzeł). Koło fortuny wyznacza wieczne teraz życia codziennego człowieka. To życie dzieje się zawsze tu i teraz – w objęciach Matki Natury. To Ona urealnia, wyodrębnia, utożsamia, aktualizuje, oraz nadaje prawdziwość, dobroć i piękność wszelkiemu istnieniu.

——————————————————————————————————————————————————————————-

11_Moc_Robert (Medium)

Moc. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XI.MOC
Karta przedstawia walkę papieża nowej religii z papieżem starej religii. Nowy papież jest synem Bogini Matki, która wszechwładnie panuje nad całym kosmosem, co symbolizuje dwanaście konstelacji gwiazd. Papież nowej religii chce wydobyć z paszczy bestii pożartych i zniewolonych ludzi. Bestia ma głowę lwa króla fauny, gdyż nadal trwa w złudzeniu że panuje nad ludźmi. Ta walka dokonuje się w ludzkich sumieniach, które z ciemności nocy (księżyc) zmierzają do światłości dnia (słońce).

——————————————————————————————————————————————————————————

12_Wisielec_Robert (Medium)

Wisielec. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XII.WISIELEC
Hierofant starej religii spada z drabiny jakubowej. W jego miejsce zaczyna na drabinę ludzkich hierarchii wartości wchodzić Nowa Bogini, która niebawem stanie na jej szczycie. Będzie to sanctum najwyższych wartości – ezoteryczna religia Nowej Ery Wielkiej Bogini Matki. Będzie to religia naturalna – oparta na pierwszych czterech zasadach istnienia (lew, byk, anioł, orzeł).

—————————————————————————————————————————————————————————–

13_Śmierć_Robert (Medium)

Śmierć. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XIII.ŚMIERĆ
Czarna Madonna to wizerunek Bogini Matki w starej religii, który zastąpił w Polsce naturalny kult BOGINI LAILI (była czczona między innymi na Jasnej Górze). Teraz Bogini Matka zastąpi kult starego boga ciemiężącego ludzi za pomocą kapłaństwa, doktryn, kodeksów i liturgii. Siedem czaszek symbolizuje (śmierć) koniec siedmiu domen ciemiężenia ludu bogini przez kapłanów starej religii. (Patrz Pustelnik)

—————————————————————————————————————————————————————————–

14_Umiarkowanie_Robert (Medium)

Umiarkowanie. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XIV.UMIARKOWANIE
Hierofant starej religii chce pożreć Boginię nowej religii ezoterycznej. Obrońcami jej stają się budowniczowie Nowej Ery, którzy są w Tarocie Apokalipsy przedstawiani są za pomocą symbolu orła. Bestia starej religii chce pożreć przede wszystkim miłość (serce), gdyż bez miłości i szczęścia z niej płynącego nowa religia nie powstanie.

——————————————————————————————————————————————————————————-

15_Diabeł_Robert (Medium)

Diabeł. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XV.DIABEŁ
Największą potęga starej religii było zło. Dzięki niemu władza duchowa była zapewniona. Diabeł który rządzi światem („władca tego świata”) ukrzyżował Hierofanta, i chce pożreć wszystkich jego wyznawców. To koncentracja lęku wykorzystana do władania umysłami odciętymi od poznania gnostycznego. Karta jest kwintesencją starej religii, której symbolem jest siedmiogłowa bestia rządząca za pomocą siedmiu domen ciemiężenia. (Pustelnik)

—————————————————————————————————————————————————————————

16_Wieża_Robert (Medium)

Wieża. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XVI.WIEŻA
Karta przedstawia proroctwo upadku starej religii. Misternie budowany system ciemiężenia duchowego ludzi rozpadnie się. Głowy siedmiorogiego baranka i diabła zostaną ścięte. Wizerunek ukrzyżowanego Hierofanta zostanie zrzucony z piedestału. Nierządnica symbolizująca hierarchię starej religii straci życie. Wszelkie budowle świątynne przestaną być potrzebne. Nowa religia będzie kultywowana w duchu i w prawdzie.

—————————————————————————————————————————————————————————

17_Gwiazda_Robert (Medium)

Gwiazda. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XVII.GWIAZDA
W cieniu Hierofanta starej religii pojawia się nowa siedmioramienna gwiazda Bogini Matki. Hierofant zaczyna wylewać stare esencje starej religii. Zaczyna się jego destrukcja. Nie wiadomo nawet jaką ma płeć, jaką ma postać: ludzką czy anielską. Jego świat rozpada się – gnębi go posucha upadku starych wartości. Nadchodzą klęski żywiołowe rozpadu zasad w postaci szarańczy pedofilii…

—————————————————————————————————————————————————————————–

18_Księżyc_Robert (Medium)

Księżyc. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XVIII.KSIĘŻYC
Hierofant staje na drodze do Nowej Ery i wstrzymuje ludzi aby nie przechodzili na drugą stronę ku wyzwoleniu. W oddali pojawia się jakaś fatamorgana zbawienia, za pomocą której Hierofant chce zniechęcić ludzi do przechodzenia do wolności. Przepowiada on że człowiek nie może się uwolnić od zła, i fałszu, gdyż zawsze spotka go cierpienie takie samo jakie go spotkało. Stara religia osiągnęła już kres beznadziejności.

—————————————————————————————————————————————————————————–

19_Słońce_Robert (Medium)

Słońce. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XIX.SŁOŃCE
Słońce starej religii jest czarnym słońcem braku nadziei. Jej wyznawcy znają tylko jedną beznadziejną drogę piekła – wiecznego ognia, i mniej beznadziejną drogę czyśćca, po której nastąpi co prawda niebo ale dla większości będzie ono na pograniczu drętwoty podobnej do otchłani. Tylko dla pustelników przewidziane są prawdziwie szczęśliwe mieszkania w niebie. Dla miliardów nienarodzonych, poronionych, wyabortowanych przeznaczona jest tylko drętwota czarnego słońca w otchłani. Hierofant jako strzelec wskazuje na realną czarną dziurę w centrum naszej galaktyki, które jest realnym czarnym słońcem starej religii.

————————————————————————————————————————————————————————–

20_Sąd_Robert (Medium)

Sąd Ostateczny. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XX. SĄD OSTATECZNY
Mag dostaje się do centrum zniewolenia duchowego opartego na dualizmie dobra i zła, prawdy i fałszu piękna i brzydoty. Hierofant starej religii nieustannie dmie w trąbę sądu ostatecznego mamiąc i strasząc ludzi tym, że zło i fałsz istnieją i nieustannie obarczają ludzi. Przestraszeni ludzie zostają pod tą presją zniewoleni przez hierarchów starej religii. Strach i niewola powstrzymuje ich rozwój duchowy czyniąc ich niewolnikami. Mag postanowił nadmuchać retortę zniewolenia mieszanką paliwowo-powietrzną tak aby rozpirzyć całe to towarzystwo.

——————————————————————————————————————————————————————————

21_Świat_Robert (Medium)

Świat. Tarot Apokalipsy Światosława Nowickiego. Rysunek Robert Sobota

XXI. ŚWIAT
Najcudowniejsza, najpiękniejsza i najwspanialsza ESSEncja wszechświata. Ona boska najczystsza, nieskalana przyczyna każdej rzeczy – źródło dla jej istnienia, i szczęścia jej istoty, Źródło oświecenia każdego człowieka otwartego na prawdę. Jej radosny taniec nieustannego stwarzania daje szczęście wszystkim jej stworzeniom. Obiekt gnostycznego uwielbienia, cel gnostycznej religii przyszłości, która uwzniośli i uszczęśliwi wszystkich jej wyznawców. Nawet Niosący Światło ją uwielbił kwiatem róży, zwrotem jabłka i gorejącym sercem. Uwolniona ludzkość wznosi się do niej w ekstazie szczęścia ku wiecznej cywilizacji pankosmicznej.
Pierwszą i główną Jej domeną jest święta Alchemia. Tylko na jej gruncie tą esencję można poznać, i nią się posłużyć. Jest ona kamieniem filozoficznym za pomocą której dokonuje się transmutacja fałszu w prawdę i zła w dobro.
Róża od Niosącego Światło umiłowanego jej syna została umieszczona na skrzyżowaniu Jej Istnienia i Istoty, i dlatego Jej znakiem został wybrany Różokrzyż jako miejsce Jej najświętszego Sanctum. Jej Świat oparty jest na czterech pierwszych zasadach: wół – realność, lew – odrębność, anioł – tożsamość, orzeł – aktualność.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s