„Tarot Apokalipsy” w działaniu: wróżba urodzinowa

awatar swiatPoprosiła mnie Dorota Ch., żebym z okazji urodzin powróżył jej „Tarotem Apokalipsy”. I oto dzisiaj są te urodziny, astrologicznie biorąc, o godzinie 17:24. Z takiej okazji sporządza się tzw. solariusz, tzn. horoskop na powrót Słońca do pozycji, jaką ma ono w momencie narodzin. Jeżeli różne systemy dywinacyjne mają sens, to powinny one dawać podobne odpowiedzi na te same pytania. W tym wypadku na pytanie: co przyniesie Dorocie rozpoczynający się właśnie kolejny rok życia? Postanowiłem więc sprawdzić, w jaki sposób karty opowiedzą to, co widać w solariuszu Doroty, który przedstawia się tak:

Solariusz Doroty Ch.
Dorota Ch1) Widać od razu, że najważniejszą dziedziną życia, w której będzie się najwięcej działo, jest VII dom, oznaczający związki sformalizowane, jasno zdefiniowane – przede wszystkim małżeństwo. Znajduje się tu Księżyc (29°45ʼ16” Lwa) i Słońce (28°34ʼ10” Panny), czyli jakby żona i mąż, a poza tym Wenus (19°45ʼ08” Panny) – planeta związana z tym, że ludzie lgną do siebie. Dodać od razu należy, że szykuje się w tej dziedzinie transformacja, co znaczy, że dotychczasowy stan rzeczy się nie utrzyma, bo się już przeżył i stanowi niepotrzebny balast. Wskazuje na to pozycja Merkurego (24°50ʼ21” Wagi) w VIII, transformacyjnym domu (będącym astrologicznym odpowiednikiem wielkiego arkanu XIII śmierć). Merkury jako władca Panny jest bowiem w tym horoskopie władcą Wenus i Słońca, o których powyżej była mowa. Dokładniej biorąc, Wenus z Merkurym (w Wadze) wzajemnie sobą władają, co oznacza, że bardzo jasno pokazane jest, że chodzi tu związek partnerski i transformację tej właśnie sfery życia.
2) Druga sprawa, która rzuca się w oczy, dotyczy własnej tożsamości Doroty, którą oznacza I dom horoskopu. Można tu wyróżnić 5 elementów: Ascendent (20°49ʼ33” Wodnika), Neptun (5°34ʼ46” Ryb, retrogradacja), Chiron (14°45ʼ53” Ryb, retrogradacja), Antywerteks (15°06ʼ58” Ryb) i władca Ascendentu, Uran (15°09ʼ28” Barana, retrogradacja). Oznacza to, że Dorota dostanie się w rozpoczynającym się roku pod wpływ wysokich duchowych wibracji i jako indywidualność podniesie się jakby na wyższy gradient. Co więcej, będzie to miało decydujący wpływ na omówioną wyżej sprawę związku partnerskiego. Jasne jest chyba, że to od naszej własnej indywidualności zależy, jakich partnerów przyciągamy i jacy nas interesują, a w konsekwencji także poziom, na jakim związek jest realizowany. Inaczej mówiąc, szykuje się Dorocie nowy związek na wyższym poziomie istotności niż poprzedni, w związku z czym sama musi dorosnąć do tego wyższego poziomu i usunąć ze swego życia relikty poprzedniego etapu.
3) Trzecia sprawa dotyczy kariery zawodowej. Rokowania w tej dziedzinie są znakomite. Bezpośrednio wynika to z pozycji Jowisza (14°14ʼ32” Strzelca) w VI domu jako domu pracy w harmonijnym trygonie do symbolizującego karierę Medium Coeli (12°50ʼ04” Strzelca). Dodajmy, że ten trygon jest uzupełniony przez Urana w I domu, a szczegółowa analiza stosunków między planetami, której nie będę tu przedstawiał, wskazuje na to, że odpowiednio do tego, jak sama Dorota jako indywidualność wzniesie się na wyższy szczebel, podniesie się nie tylko jakość jej życia w związku, ale również poziom jej samorealizacji zawodowej. To drugie w zasadzie samo, bez żadnych stresów i walki z jej strony.

Przejdźmy teraz do właściwej części wróżby, tzn. do kart. Jako autor „Tarota Apokalipsy” wiem o tych kartach dużo, ale nie wszystko: jak się one zachowują w rozkładach, można poznać jedynie w praktyce. Postanowiłem zadać kartom pięć pytań i odpowiednio do tego wyciągnąłem 5 kart.
1) Co będzie określało charakter rozpoczynającego się właśnie kolejnego roku życia? Rozumiem to pytanie w kontekście I domu horoskopu, tzn. własnej rozwijającej się w trakcie życia tożsamości czy też indywidualności Doroty. Wyszła Szóstka Pucharów: Sztuka.
2) Co przyniesie życie jako główną sprawę w rozpoczynającym się roku? Wyszedł wielki arkan VI Kochankowie.
3) Jaki jest obecny, przeniesiony z przeszłości, stan spraw w dziedzinie osobistej? Wyszła Czwórka Pucharów: Miłość.
4) Ku czemu zmierza bieg spraw w dziedzinie osobistej? Wyszedł Król Pucharów: Święty Piotr.
5) Jak się potoczą sprawy w dziedzinie kariery zawodowej? Wyszedł Rycerz Kijów: Przemienienie.

6 Cups EN_PLAd 1. W kontekście tego, co pisałem o I domu solariusza, malarza na tej karcie rozumiem jako wyższe Ja Doroty, symbolizowane przez Antywereks w koniunkcji z mistrzem duchowym i uzdrowicielem Chironem (centaurem Chejronem). Pozująca do portretu gwiazda popkultury Madonna to obecna indywidualność Doroty. Malowany święty obraz (Matka Boska z Gwadelupy) to autokreacja Doroty, nadawanie sobie mocą własnego ducha nowego wizerunku, odpowiadającego wysokim wibracjom uraniczno-neptunicznym. Te wibracje są widoczne jako promienie wokół głowy Matki Boskiej. Elementy Neptuniczne zaznaczone są na karcie w postaci butelki po alkoholu i palonej przez malarza i modelkę marihuany. Dzieło malarza wygląda na pozór na sublimację popędu, ale może też być rozumiane jako uświęcenie wyuzdania i jako stawianie się artysty ponad ogólnie przyjętymi normami – i to jest taki wyzwolony, uraniczno-wodnikowy indywidualizm, nie podporządkowujący się mieszczańskim przesądom.
06_The Lovers EN_PLAd 2. Karta ta wprost pokazuje, że najważniejsze będą w tym roku sprawy osobiste, miłosne. Dorota jest na tej karcie Cesarzową, Matką Naturą, którą Bóg Stwórca (Mag) stworzył sobie jako kochankę, ale zrazu nie jest w stanie skonsumować tego związku. Dlatego stwarza następnie swoje alterego, człowieka na swój obraz i podobieństwo, Adama. Ten Adam to pierwsza postać partnera Doroty. I tak samo jak na omówionej już Szóstce Pucharów Dorota przeobraża się z gwiazdy popkultury w Matkę Boską z Gwadelupy, tak i jej partner musi się przeobrazić z Adama w Drugiego Adama, Chrystusa, właściwego Syna Bożego, który jest widoczny na karcie na drugim planie jako ktoś, kto ponownie scala to, co pękło przy pierwszym podejściu i co może oznaczać po prostu rozwód. Do wspomnianego związku na wyższym poziomie istotności potrzebna jest nie tylko przemiana Doroty, ale i nowy, analogicznie przemieniony partner. Bóg Stwórca z tej karty ma na Szóstce Pucharów swój odpowiednik oczywiście w malarzu.

4 Cups EN_PLAd 3. Chrystus z gorejącym sercem na tej karcie mógłby być zapewne odniesiony do Chrystusa z karty Kochankowie, ale w kontekście całego rozkładu i pytania, na które ta karta jest odpowiedzią, istotne znaczenie ma tu raczej statyczny, skostniały charakter czwórki. Karta ta wskazuje więc, że obecny stan życia osobistego i uczuciowego Doroty cechuje stagnacja. Tkwi ona nadal w czymś, co jest już dokonane, zamknięte, pozbawione dalszych możliwości rozwojowych. Zatrzymała się na poprzednim etapie, a ma przecież wkroczyć w nowy. Rozbiciem statyki czwórki jest dynamiczna piątka. W solariuszu na potrzebę takiego wytrącenia z obecnej równowagi wskazuje kwadratura Marsa (5°12ʼ45” Strzelca) do Neptuna (5°34ʼ46” Ryb, retrogradacja). A jak to pokażą karty?
Ad 4. Król Pucharów w „Tarocie Apokalipsy” jest systemowo powiązany z wielkim arkanem V Papież, co zresztą jest wyraźnie King of Cups EN_PLwidoczne (tiara, pastorał i wreszcie święty Piotr jako pierwszy papież wedle tradycji katolickiej). Papież jako dynamiczna piątka po statycznej czwórce to dodatkowy wymiar duchowy dodany do fizycznego świata czterech żywiołów, w którym rządzi Cesarz. Pięć bywa tu interpretowane jako wierzchołek piramidy o podstawie kwadratowej, przekształcający płaski, dwuwymiarowy kwadrat w figurę trójwymiarową. Wygląda na to, że ten Król Pucharów jest uosobieniem nowego partnera, który określa się w stosunku do poprzedniego jak Papież w stosunku do Cesarza. Jest to właśnie ten partner, z którym możliwy będzie wspomniany związek na wyższym poziomie istotności. Karta ta jest zwieńczeniem całej sekwencji pucharów, co oznacza, że chodzi tu o najbardziej rozwiniętą i dojrzałą postać partnera (w porównaniu z waletem lub rycerzem). A skądinąd puchary zdecydowanie zdominowały cały ten rozkład.
Knight of Wands EN_PLAd 5. Rycerz Kijów jako karta odpowiadająca na pytanie o bieg spraw związanych z karierą zawodową pokazuje Dorotę jako Chrystusa, który przemienił się na górze. Jest więc ona tym rycerzem pomiędzy apostołami poniżej i światem duchowym powyżej. Karta pokazuje więc stanowisko kierownicze i udział przeznaczenia w tym, co się będzie działo. W ewangelicznym opisie Przemienienia Pańskiego ukazują się w chwale Mojżesz i Eliasz i rozmawiają z nim o tym, co ma się stać, czyli że ma się udać do Jerozolimy i wydać się na śmierć. Mniejsza z tym. Ważne jest, że co ma być, to będzie, w odróżnieniu od tego, co chcemy czynić wbrew przeznaczeniu i co głównie z tego właśnie powodu dziwnym zbiegiem okoliczności się nie udaje. Dodam jeszcze, że systemowo karta ta odpowiada w „Tarocie Apokalipsy” wielkiemu arkanowi Słońce i że to sama Dorota jest tym Słońcem. A zatem zdecydowanie stanowisko kierownicze, a jeżeli już je piastuje, to awans na jeszcze wyższe.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s