Co zrobić, żeby było lepiej

awatar swiatArtykuł ten jest formalnie kontynuacją poprzedniego, pt. „Wywiad z Crowleyem”, jako że Asia Skrobisz napisała na koniec:

„Mam jeszcze coś. Hmm …ale to już wynikało bardziej z mojej potrzeby rozłożenia kart. Zastanawiałam się, co trzeba by było zrobić, żeby KT był bardziej rozwojowy, bardziej twórczy i nowoczesny, żeby wnosił coś nowego do świata ezoteryki. I położyłam krzyż celtycki.”

KratkiAsia, jako zadająca pytanie, reprezentuje niewątpliwie jakąś część naszej klubowej społeczności. Rozkład wyjaśni dokładnie, jaką. A ponieważ w pytaniu zwraca uwagę otwarcie na „coś nowego w świecie ezoteryki”, więc od razu przyszło mi do głowy, żeby interpretować cały rozkład za pomocą „Tarota Apokalipsy”, zwłaszcza że sam pisałem o polskiej szkole tarota jako projekcie w duchu nowoczesności. I w ten sposób – pośrednio – pojawi się wątek zahaczający jakoś o postawione przez Alis pytanie: Co sądzi Crowley o „Tarocie Apokalipsy”. Zinterpretuję więc ten rozkład za pomocą „Tarota Apokalipsy”, dołączając (na użytek niezorientowanych w temacie) wyjaśnienia zaczerpnięte z książki Agnieszki Świrskiej „Zaproszenie do tarota”.

Krzyż celtycki

Celtycki

10 Cups EN_PL– Pierwsza karta określona jako centrum, symbolizuje sytuację wyjściową pytającego. Wyszła karta 10 PUCHARÓW ODWRÓCONA. Pytająca to niewątpliwie ta spowiadająca się i żałująca za grzechy kobieta. Ten trop pojawił się już zresztą w dyskusji pod poprzednimi rozkładami w komentarzu Sylwii Anny, zakończonym słowami: „Więcej grzechów nie mam, za wszystkie JUŻ od teraz bardzo żałuję.” Można to ująć tak: jest w Klubie Tarota dość znacząca grupa osób, które współtworzą tę społeczność i panującą w nim atmosferę, a jednocześnie patrzą z niezadowoleniem i niesmakiem na to, co z tego wychodzi. Inaczej mówiąc, grzeszą i potem żałują za grzechy, choć może na ogół widzą te grzechy głównie po stronie innych. Wymykające się spod kontroli emocje blokują w znacznej mierze rozwój duchowy i konstruktywne działanie. Odwrócenie karty wskazuje na to, że grzesznica po otrzymaniu rozgrzeszenia i pokuty, zamiast zacząć nowe życie, z pewnością wpadnie na powrót w łapy tego diabła czekającego już na nią po drugiej stronie konfesjonału, czyli zaraz będzie dalej grzeszyć. Ale tak czy owak spowiedzi towarzyszy myśl o poprawie, czyli świadomość, że coś jest w tym życiu i w tym Klubie nie tak. To, co jest nie tak, to po prostu zwykłe ludzkie aberracje, rzecz najnormalniejsza w świecie, bo ludzie w swej masie tacy właśnie są.

Knight of Wands EN_PL– Druga karta jest kartą krzyżującą się z kartą centralną i oznacza okoliczności zewnętrzne (pozytywne lub negatywne), które mają wpływ na rozwój wydarzeń. Wyszła karta RYCERZ BUŁAW. Karta ta jest znaczeniowo odwrotnością poprzedniej. Pytająca i ta część Klubu, którą ona reprezentuje, to owi uczniowie Jezusa, którzy stali się świadkami Przemienienia Pańskiego. Postać Rycerza jest odpowiedzią na pytanie, jaki Klub być powinien, „żeby był bardziej twórczy”. Taki mianowicie, żeby jego członkowie rozwijali się w nim duchowo. Znaczące jest, że ten Rycerz znajduje się między grupką uczniów a światem duchowym, reprezentowanym przez duchy Mojżesza i Eliasza oraz Boga Ojca. Patrząc na Klub Tarota przez pryzmat tej karty, można uznać, że Klub ma swoich duchowych opiekunów, których duch mógłby go ożywiać, o ile, oczywiście, jego członkowie by sobie tego życzyli, co jednak – jak na dzisiaj – wydaje się mocno wątpliwe. Okoliczności zewnętrzne, na które wskazuje ta karta, oznaczają zapewne jakiś tego typu wzorzec, do którego mogliby się przymierzać ludzie targani na co dzień zwykłymi ludzkimi emocjami. Chodziłoby, inaczej mówiąc, o różnicę między znacznie liczniejszymi tzw. „psychikami” a nielicznymi zazwyczaj „pneumatykami” – ludźmi duchowymi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Gdyby tacy właśnie zaczęli w Klubie promieniować, to byłoby pięknie.

3 Cups EN_PL  2 Cups EN_PL– Trzecia karta nazywa się podstawą. Jest przybliżeniem oraz wypadkową tematu ukazanego w karcie 1 i 2, a równocześnie wyjaśnia nam znaczenie przeszłości ukazanej w karcie 4. Wyszła karta 3 PUCHARY. Karta ta przedstawia sakrament małżeństwa. W kontekście dwóch pierwszych kart jest to jakby małżeństwo pierwszej karty z drugą. Sama odwrócona Dziesiątka Pucharów odsyła mianowicie bezpośrednio do Dwójki Pucharów (Grzech), na której widzimy kobietę w objęciach tego diabła, który na Dziesiątce czeka już na nią po drugiej stronie konfesjonału. Sakrament małżeństwa jest, jak wiadomo, remedium na grzeszność relacji między kobietą a mężczyzną, czyli na tego diabła, którego postać przybiera w imaginacji kobiety nieślubny kochanek. Przemienienie widoczne na drugiej karcie rozkładu w kontekście małżeństwa z karty trzeciej oznacza model przemiany w ramach relacji, zamiast przemiany wyłącznie indywidualnej. Chodzi głównie o to, żeby uczestnictwo w Klubie było rozwojowe dla jego członków i członkiń. Jeżeli tak będzie, to i Klub będzie się rozwijał. W Klubie występują różne indywidualności, które mogą się dopełniać. Są w nim na przykład i intelektualiści, i (silniej reprezentowani) intuicjoniści, mężczyźni i (silniej reprezentowane) kobiety. Niech ta różnorodność będzie twórcza.

Ace of Swords EN_PL– Czwarta karta oznacza przeszłość i dotyczy zdarzeń zaistniałych dawniej, które wpływają na obecną sytuację. Karta przeszłości ma mniejsze znaczenie od karty podstawy, niemniej jest ważną wskazówką dla określenia bieżącej sytuacji. Wyszła karta AS MIECZY. Karta ta przedstawia Anioła. Istotnie, samo powstanie Klubu Tarota odsyła do ciągu zdarzeń w życiu jego założycieli (i również grupki innych jego członków), za którymi stał pewien Anioł. Nie ma co się teraz w to wdawać.

Page of Swords EN_PL– Piąta karta leży bezpośrednio nad kartami 1 i 2. Tarociści określają tę kartę jako możliwy wynik. Przymiotnik „możliwy” oznacza kaprys losu, który może człowiekowi pokrzyżować plany i wpłynąć na ostateczne rozwiązanie. Jeżeli możliwy wynik stoi w opozycji do karty ostatecznego rozwiązania układu (zamiast go wspomagać), to należy prześledzić cały rozkład i zanalizować trzy pierwsze karty (1, 2, 3), które przybliżą nam trudności, jakim człowiek musi sprostać. Wyszła karta WALET MIECZY. Karta ta przedstawia kuszenie Jezusa na pustyni judzkiej. Daje ona bardzo prosty komunikat, że może nic nie wyjść z tej Przemiany pokazanej na drugiej karcie, ponieważ cała energia pójdzie w opędzanie się od diabła w tym sensie, w jakim ukazuje go pierwsza karta (10 Pucharów).

9 Cups EN_PL– Szósta karta oznacza bliską przyszłość. Wskazuje na wydarzenia, jakie mogą nastąpić w najbliższych dniach. Karta przyszłości nie jest równoznaczna z ostatecznym wynikiem. Wskazuje częściej na stopień trudności lub na coś ułatwiającego ostateczne rozwiązanie. Mogą to być wpływy losu lub ludzi. Jeśli karta ostatecznego wyniku różni się znaczeniowo od karty bliskiej przyszłości, oznacza to, że wypadki, które zdarzą się w najbliższym czasie, nie będą miały wpływu na ostateczne rozwiązanie sytuacji. Wyszła karta 9 PUCHARÓW. W „Tarocie Apokalipsy” karta ta przedstawia zakonnicę poślubioną Jezusowi jako ilustrację przykazania „Kochaj Boga swego całym sercem swoim”. Karta ta jest raczej sprzeczna z trzecia kartą – Małżeństwo. Wprawdzie też przedstawia małżeństwo, ale bardziej wyimaginowane niż rzeczywiste, i oznacza model sprzeczny z zasadami współżycia z ludźmi, do których wypadałoby się stosować w naszym Klubie. Zafiksowanie na swoim indywidualnym doświadczeniu duchowym jako ogólnej normie zdecydowanie nie jest korzystne dla naszego Klubu. A hasło: „kierunek – rozwój duchowy” może być tak właśnie rozumiane. Solipsystyczny sens tej karty jest również sprzeczny z wyraźnie dualistycznym znaczeniem ostatniej karty.

Queen of Swords EN_PL– Siódma karta symbolizuje pytającego – jego jaźń. Wskazuje na nastawienie pytającego do problemu i sposób, w jaki reaguje na zaistniałą sytuację. Wyszła karta KRÓLOWA MIECZY. No cóż, jest to reakcja oceniająca, i to surowo, na zimno, bez empatii i sympatii. W kontekście pierwszej karty wygląda na to, że pytająca chciałaby jakby przebić mieczem samą siebie w aspekcie emocjonalnej kobiecości, którą wyraża zapłakana kobieta klęcząca przed konfesjonałem. Nie tędy droga, by upodobnić się do mężczyzn i z nimi trzymać, jak to widzimy na Królowej Mieczy w Tarocie Apokalipsy.

3 Swords EN_PL– Ósma karta to otoczenie. Oznacza ona środowisko pytającego, sprzyjające mu lub wrogie. Jeżeli na pozycji tej karty pojawi się figura dworska, oznacza ona wpływ tej osoby na pytającego. Odwrócone karty dworskie mówią o trudnościach porozumienia się z otoczeniem. Wyszła karta 3 MIECZE. W „Tarocie Apokalipsy” znowu mamy tu sakrament, tym razem Bierzmowanie. Karta ta pokazuje Klub Tarta jako wspólnotę, do której wchodzi nowy członek. Jest tu równowaga między wymiarem duchowym, symbolizowanym przez biskupa, a ludzkim, który reprezentuje mężczyzna stojący za plecami bierzmowanego. Jest to środowisko jak najbardziej sprzyjające dla pytającej, ponieważ w tym układzie mogą spływać na nią dary Ducha Świętego (na karcie są to paczuszki z prezentami w dziubkach gołębi).

Page of Pentacles EN_PL– Dziewiąta karta oznacza nadzieje i obawy związane z osobą pytającego. Karta ta może wywierać dominujący wpływ na cały rozkład. Na przykład, jeśli karty ukażą konieczność czynnego udziału w jakiejś sytuacji, człowiek reagujący bezwolnie może zniszczyć równowagę rozkładu, nie dopuszczając do głosu przyjaźnie układających się dla niego kart. Karta nadziei i obaw jest wyrazem wewnętrznych sił działających na człowieka. Równowaga różnych, często sprzecznych tendencji trwa dopóty, dopóki któraś z nich nie zawładnie człowiekiem. Wyszła karta WALET DENARÓW. W „Tarocie Apokalipsy” przedstawia ona Ukrzyżowanie. Nie ma na niej nadziei. Ojciec z nieba opuścił Syna, Piłat jedynie umywa ręce, a sam krzyżowany Jezus w godzinie triumfu szatana poddaje się biernie swojemu losowi. Interpretując tę kartę w kontekście drugiej karty rozkładu, przedstawiającej Przemienienie Pańskie, można zauważyć, że już podczas Przemienienia Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem właśnie o tym, że ma się udać do Jerozolimy i wydać się tam na śmierć. W odniesieniu do Klubu Tarota może tu chodzić o obawy kogoś rzeczywiście rozwiniętego duchowo, że dając coś innym z tego swojego poziomu spotka się jedynie z obojętnością, milczeniem, szyderstwem, krytykanctwem. Mówię więc wam wszystkim jako admin: nie lękajcie się.

2 Wands EN_PL– Dziesiąta karta to ostateczny wynik. Jest kartą wieńczącą cały rozkład. Niekiedy przy analizie tej karty zaskakuje sposób, z jakim tarot dokonuje rozrachunku całości rozkładu. Ostateczny wynik nie musi być jednak ścisłym odpowiednikiem tego, co zdarzy się w przyszłości. Jeśli na przykład ktoś dobrowolnie decyduje się na życie w złym związku, żadna siła, a tym bardziej tarot, nie zdoła go od tego odwieść. W takiej sytuacji nawet pomocna karta w pozycji ostatecznego wyniku może być przez niego odrzucona. Do karty ostatecznego wyniku nie można podchodzić powierzchownie i schematycznie. Jeśli tarot ukazuje coś istotnego, traktujemy go zwykle nieufnie, ponieważ nigdy nie daje nam „gwarancji na piśmie”. Wyszła karta 2 BUŁAWY. W „Tarocie Apokalipsy” karta ta pokazuje nierówny stosunek między białym misjonarzem a czarnym tubylcem. Jako odpowiedź na pytanie postawione rozkładowi należy tę kartę rozumieć tak: puszczona na żywioł demokracja (Głupiec w towarzystwie odwróconego Słońca z pierwszego rozkładu) niekoniecznie sprzyja rozwojowi Klubu. W pewnych sprawach nie ma demokracji, jedni znają się lepiej, drudzy gorzej i należy to uznać, zamiast jednakowo cenić opinię znawcy i ignoranta. Oczywiście, takich zasad nie należy wprowadzać odgórnie, wszystko powinno się w tym kierunku uregulować samo. Ba.

Te same karty z talii Thoth Tarot Crowleya w kolejności zgodnej z numeracją:

C10 CUPS TENW14 WANDS KNIGHTC03 CUPS THREE

S01 SWORDS ACES11 SWORDS PRINCESSC09 CUPS NINE

S13 SWORDS QUEENS03 SWORDS THREED11 DISKS PRINCESS

W02 WANDS TWO

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s