Interpretacja pięciu kolejnych wielkich arkanów z Tarota Magów Jana Witolda Suligi

awatar swiatWczoraj, 3 maja 2014, z okazji osiągnięcia przez Klub Tarota magicznej liczby 1000 członków, Hathor Hathor postawiła Tarotem Magów Jana Witolda Suligi krzyż celtycki jako wróżbę dla Klubu na kolejny okres – od 1000 do 2000 członków. Ponieważ w rozkładzie z dziesięciu kart wyszło aż sześć wielkich arkanów, uznałem, że warto z tej okazji skomentować pięć spośród nich – te, których jeszcze nie interpretowałem. A oto ten rozkład:

 

Wróżba
Suliga-ŚwiatKarta XXI Świat opatrzona jest hasłem Corona Magica (Korona Magiczna), ale przedstawia Szechinę, obecność Bożą w świecie. Karta nawiązuje do kabały luriańskiej, do idei cimcum, czyli do aktu wycofania się Boga z samego siebie w celu utworzenia wolnej przestrzeni dla stworzenia Świata. Ta wolna przestrzeń przedstawiona jest na karcie jako czarna dziura w błękitnej boskiej, ciągłej i nieskończonej substancji. Stworzony w tej dziurze Świat ma postać kobiecą, ponieważ jest to Oblubienica Boga. Liny, którymi jest ona opleciona, to jakby pępowiny łączące ją ze Stwórcą. Jest ona bowiem emanacją Boga, aczkolwiek zachowującą wobec niego względną odrębność. Jest w sobie domknięta, zamknięta w granicach Magicznej Korony, utworzonej z błękitnej boskiej substancji, ale oddzielonej od niej pierścieniem czarnej nicości.
Ognisty owal pośrodku korony wskazuje na to, że Bóg obecny w Świecie jako Szechina jest żywym Bogiem, co znaczy, że Bóg ma właśnie w niej swoją żywą realność. Cztery narożne ikonki to symbole czterech żywiołów, zaczerpnięte z wizji Ezechiela i opisu nieba w Apokalipsie. Mamy więc na tej karcie nawiązanie do rydwanu Ezechiela przedstawionego na karcie Rydwan. Szechina na karcie Świat jest odpowiednikiem kół pełnych oczu z karty Rydwan. W zasadzie więc powinniśmy szukać oczu i na tej karcie. I znajdujemy je jako dwoje zwykłych oczu, tyle że czerwonych, i jednego „trzeciego oka” na środku czoła. Sens tego zdaje się być taki, że w człowieku patrzącym zasadniczo na świat dwojgiem żywych ludzkich oczu (tę żywość symbolizuje ich czerwień) może też rozwinąć się specjalne oko, przez które patrzy na ten świat Bóg. Tym środkowym okiem jest więc oko Boga.
Warto poza tym porównać tę kartę z wielkim arkanem X Koło Fortuny, a także z wielkim arkanem XII Wisielec, bo analogie od razu się narzucają. A nazwa Corona Magica nasuwa w naturalny sposób skojarzenie z wielkim arkanem I Mag i refleksję, że Świat jest wytworem magii.

Eremita

Karta VIIII Eremita opatrzona jest hasłem Lux Occulta, co znaczy tajemne światło. Jest ona w ogólnym wyrazie raczej tradycyjna, ale zawiera kilka dodatkowych, znaczących elementów, a poza tym nawiązuje wyraźnie do karty I Mag (Hermes Trismegistos). Z tego punktu widzenia warto zauważyć, że
Mag II Suligi1. Dwom pentaklom z karty Mag, wyrażającym hermetyczną zasadę „jak w górze, tak i na dole” (jako w niebie tak i na ziemi), odpowiada jeden pentakl na karcie Eremita, umieszczony na sercu, czyli pośrodku. Eremita nie ma bowiem wglądu w to, co „w górze”, jest pośrodku, od ziemi w sensie życia światowego odchodzi, drogi do nieba dopiero szuka.
2. Dwa buty z karty Mag, czarny i biały, są również na karcie Eremita, ale zamienione miejscami i zinterpretowane hasłowo, na białym bucie jest napisane DOXA (po grecku mniemanie), na czarnym – FATO. Biały but symbolizuje to, co Eremicie wydaje się, że wie. Czarny but oznacza zaś przeznaczenie, które jest mu nieznane i które zapewne zaprzeczy temu, co mu się wydawało.
3. Dwa symbole Merkurego na karcie Mag, zapewne nawiązujące do dwóch astrologicznych władztw Merkurego, którymi są Bliźnięta (żywioł powietrza, którego symbol znajduje się nad jedną z twarzy Hermesa, nad tą po czerwonej stronie) i Panna (żywioł ziemi, którego symbol znajduje się nad drugą twarzą – po czarnej stronie), redukują się na karcie Eremita do jednego symbolu, widocznego nad czarnym butem, a ponad nim na samej górze karty widzimy astrologiczny symbol znaku Panny – ziemnego władztwa Merkurego. Zniekształcenie symbolu Merkurego poprzez obniżenie górnego półkola można tłumaczyć tym, że w znaku Panny merkuriański logos jest wtłoczony w materię i powinien się z niej wyswobodzić, wznieść na powrót w górne rejony.
4. Symbol Merkurego wieńczący kaduceusz w uniesionej w górę dłoni Maga zastąpiony jest u Eremity latarnią. Oznacza to, że nie magia, lecz gnoza (Lux Occulta) jest celem dążeń Eremity. Ptak siedzący na dłoni z latarnią jest, oczywiście, symbolem ducha, wskazującym na to, że poszukiwania Eremity mają charakter duchowy. Latarnia w postaci prostokąta, w który wpisany jest trójkąt, a właściwie pięć trójkątów, ma znaczenie numerologiczne piątego elementu dodanego do czterech żywiołów fizycznych, tzn. wymiaru duchowego jako uzupełnienia świata czterech żywiołów.
5. Miecz w drugiej dłoni Maga jest u Eremity zastąpiony kijem z siedmioma supełkami, które oznaczają siedem czakr. Eremita nie ma więc jeszcze tego miecza poznania, ale wziął już we własne ręce sprawę swego rozwoju duchowego opartego na aktywizacji subtelnych energii – i prędzej czy później ten miecz zdobędzie.

 

Suliga MocKarta XI Moc opatrzona jest hasłem Leo Dominatus – Lew ujarzmiony. W stosunku do standardowego wizerunku tej karty zwraca uwagę to, że postać kobiety nie jest zewnętrzną poskromicielką lwa, lecz wyłania się ona jako sama tylko twarz z jego rozwartej paszczy. Ponadto oczy lwa są puste, w odróżnieniu od widzących oczu kobiety. Najbardziej istotny element tego lwa wyraża rozbłysk światła na czubku jego głowy, a ogólnym sensem omawianej karty jest nie tyle poskromienie lwiej energii, co wykorzystanie jej przez człowieka w celu powiększenia swojej własnej mocy. Głowa kobiety w paszczy lwa jest symbolem uczłowieczenia, skanalizowania tej energii. Lew jest tu raczej symbolem Boga, a nie energii animalnej.
Przez porównanie z kartą Świat możemy zaryzykować twierdzenie, że rozwarcie lwiej paszczy jest jakby aktem cimcum, stworzeniem wolnej przestrzeni dla stworzenia świata. Problem polega teraz na tym, żeby poprzez tę niebieską kobiecą twarz mogła się przejawić świetlista energia widoczna na środku lwiej głowy. Wtedy kobieta stanie się Szechiną – obecnością Boga w świecie. O ile na karcie Świat otoczka czarnej dziury jest błękitna, o tyle na tej karcie jest ona ognista, niczym ten owal z karty Świat, na którego tle widoczna jest postać nagiej kobiety.
Otóż ta ognista natura Boga musi być ujarzmiona, wysublimowana, przemieniona w światło – co jest centralnym wątkiem gnozy Jakoba Böhme. Wtedy będzie mogła dać życie niebiańskiej esencji Boga czy też człowieka wyobrażonej przez błękitny kolor kobiecej twarzy na tej karcie. A symbol Plutona jest symbolem transformacji – w tym wypadku transformacji ognia w światło. Ta transformacja określona jest w Apokalipsie mianem Zwycięstwa: „Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy” – powiedziane jest w Apokalipsie o Jezusie Chrystusie.

 

Władczyni

Karta III Władczyni opatrzona jest hasłem Natura Naturans, co znaczy Natura Rodząca (w odróżnieniu od Natura Naturata czyli Natury Zrodzonej). Matka Natura, Bogini Wielka Matka to jeden z najstarszych archetypów, zwalczany przez cywilizację patriarchalną. W Tarocie Magów jest on przedstawiony w całej swej potędze, bez łagodzenia i ugrzeczniania.
Alchemiczny symbol żywiołu ziemi na czole upodobnia ją do czarnej strony Maga. Wygląda na to, że na jej wizerunku zaznaczone są niektóre czakry – te, które mają w jej przypadku najistotniejsze znaczenie. Zwraca uwagę przede wszystkim swadhiszthana, czakra seksualna, związana z rozrodczością. Znajduje się ona na owalu z kwiatów, symbolizujących rodzącą przyrodę w akcji, i ma postać oka, co przez skojarzenie z trzecim okiem pomiędzy brwiami sugeruje, że kolejność czakr uległa tu odwróceniu – to, co na górze, znalazło się na dole, a to, co na dole, znalazło się na górze. Dlatego właśnie symbol ziemi jako tego, co na dole, jest tu na samej górze. Symbol Marsa na czakrze serca, anahacie, też odwraca standardowe wyobrażenie, serce przestaje być opiekuńczym sercem dobrej matki – ukazuje naturę jako sferę Marsowej walki pozbawionej litości: Matka Natura tyleż rodzi swoje dzieci, co je uśmierca, przyzwala na to, by jedne w walce o przetrwanie zabijały drugie.
Związek Matki Natury z Bogiem też zachodzi od strony odwrotnej – nie poprzez sahasrarę na czubku głowy, lecz poprzez muladharę u podstawy kręgosłupa. Bóg ma tu postać zielonego węża, który zwinięty jest na dole karty w trzy i pół splotu, po czym unosi się w górę po czerwonej tyczce (wystającej z centrum wężowego kręgu, tworzącej krzyż z drugą, prostopadłą do niej tyczką), dosięgając paszczą muladhary Wielkiej Bogini. Te trzy i pół splotu, liczone wzdłuż średnicy przechodzącej na dole przez środek karty, daje siedem przecięć, odpowiednio do siedmiu postaci wiecznej natury, w które przechodzi Bóg bytujący poza naturą i stworzeniem jako w Trójcy Jedyny.
Górna część ciała Bogini widoczna jest na tle tarczy słonecznej, a od dołu okala ją sierp Księżyca. Są to standardowe symbole o jasnym znaczeniu. Natomiast bardziej zagadkowy jest podwójny ognisty krąg wężowy, domykający się na środku niczym Ouroboros, ale nie na zasadzie pożerania przez węża własnego ogona, gdyż mamy tu dwa węże kierujące się ku sobie paszczami. Intuicja mi podpowiada, że te czerwone węże symbolizują obecność żywego Boga w świecie natury, w podwojeniu na Oblubieńca i Oblubienicę – czyli Szechinę.

Księżyc

Karta XVIII Księżyc opatrzona jest hasłem Crepusculum, co znaczy zmierzch, szarówka, półcień. W związku z tym nie mamy pewności, czy widzimy na tej karcie zachodzące słońce, czy też raczej – zgodnie z tytułem wielkiego arkanu XVIII – księżyc. W każdym razie przedstawiona jest sytuacja, kiedy jasność graniczy z ciemnością i jedno daje się ująć w stosunku do drugiego, w swojej różnicy względem własnego przeciwieństwa. Patrząc na kartę, widzimy tę różnicę przede wszystkim jako różnicę tego, co stojąca w wodzie czarna postać w kapturze ma przed sobą, i tego, co ma ona za plecami. Za plecami ma ona swój własny cień, który przybrał kształt raka. Nasuwa to od razu skojarzenie z Jungowskim odróżnieniem „persony” i „cienia”, zbieżnym ze wspomnianą różnicą jasności i ciemności w tym sensie, że persona jest aspektem tożsamości człowieka prezentowanym w świetle dnia, a cień – zepchniętą w strefę mroku resztą.
Rak jako symbol astrologiczny oznacza kierowanie się świadomością ku przeszłości, wspominanie. W tym sensie karta pokazuje zachodzące słońce jako zachodzącą, przemijającą teraźniejszość, która staje się przeszłością, wspomnieniem. Ale życie niesie z sobą często traumatyczne doświadczenia, z którymi nasza psychika radzi sobie w ten sposób, że je wypiera, nie pamięta ich, otacza je jakby raczą skorupą, żeby je ukryć przed samą sobą. One jednak nadal żyją, chociaż w sposób utajony, podprogowy, i toczą niby rak naszą energię życiową, sprawiają, że podświadomie tkwimy wciąż w przeszłości niby w więzieniu, podlegając niewytłumaczalnej z rozsądkowego punktu widzenia huśtawce nastrojów na zasadzie restymulacji jakichś wypartych ze świadomej pamięci doświadczeń.
Oryginalnym motywem, nienależącym do ikonograficznego kanonu karty Księżyc, jest siedem czarnych ptaków na tle słońca. Są to, moim zdaniem, uwolnione treści z mrocznej części naszej psychiki, które odsłaniają się przed naszą świadomością, przez co tracą swoją destrukcyjną siłę, rozpływają się w świetle, oddając nam energię życiową, która była w nich uwięziona. Trójząb, który trzyma czarna postać, wydaje się w tym kontekście interpretacyjnym narzędziem uzdrowicielskim. Można na nim rozpoznać astrologiczny symbol Urana – planety, która wyzwala od balastu starych uwarunkowań. Świetlista poświata na wodzie to symbol drogi, którą kroczymy w życiu. Droga jest z góry wytyczona, na co wskazuje okoliczność, że poświata wychodzi z prześwitu pomiędzy strzelistymi skałami lub zabudowaniami. Żeby nie zboczyć z drogi i nie opóźniać marszu, trzeba się pozbyć tego psychicznego balastu symbolizowanego przez wizerunek raka.

 

Wielki arkan 0 Głupiec (Anthropos) omawiałem już w poprzednim wpisie.

 

Cdn.

2 comments

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s