Tarot Medytacyjny Poznaj siebie Dariusza Cecudy – recenzja, część II

awatar swiatPo omówieniu wielkich arkanów w części I, zajmę się z kolei kartami dworskimi w tej talii. Przyglądając się im z uwagą, łatwo zauważyć, że autor ma pewną własną koncepcję ich ujęcia. Przede wszystkim rzuca się w oczy, że w tej grupie kart pary stanowią przeważnie Giermek z Królem i Królowa z Rycerzem. Widać to w sposób najbardziej jednoznaczny w sekwencji buław, w której pierwsza i druga para mają odmienny symbol żywiołu. Buławy pierwszej pary pokazują ruch ognistej energii w górę – poprzez owiniętego na ich dole węża z głową wzniesioną do góry, a zwłaszcza przez rozbłysk białego światła na szczycie buławy Giermka, czemu zdaje się odpowiadać jasna korona na głowie Króla, symbol zakończenia procesu sublimacji energii, doprowadzenia jej do postaci duchowej. Miecz u boku Giermka wskazuje na ukierunkowanie tego procesu ku żywiołowi powietrza.

Cecuda Buławy Giermek i Król

Buławy drugiej pary pokazują ruch energii w dół. Na powierzchni morza ognia w dolnej części Królowej Buław, przy skierowanym w dół strumieniu białej energii widzimy ziarna zboża, a w dolnym prawym rogu – dojrzałe kłosy. Na „wejściu” mamy tu więc zapis informacyjny (żywioł mieczy) w postaci kodu genetycznego zawartego w ziarnie, a na „wyjściu” materialne urzeczywistnienie tego zapisu w postaci plonu. Wskazuje to na ukierunkowanie procesu ku żywiołowi ziemi (pentakli), co jest zresztą potwierdzone przez kłosy zboża na Giermku, Królu i Królowej Pentakli. Okazała budowla, jakby pałac z bramą, której sklepienie w kształcie łuku widoczne jest w okolicy głowy Królowej, to z kolei motyw łączący Królową Buław z Rycerzem Pentakli, który stoi właśnie na tle murowanej bramy. Budowla jest, oczywiście, także wskazaniem na żywioł ziemi (pen takli). Rycerz Buław na swojej chorągwi ma na górze niebieską barwę żywiołu powietrza (mieczy), a na dole ciemną czerwień, której związek z konkretnym żywiołem nie jest tu może jednoznaczny, ale nie jest to takie ważne, w jaki żywioł tu zstępuje informacja symbolizowana przez niebieski kolor żywiołu powietrza – ważne, że zstępuje, by się urzeczywistnić.

Cecuda Buławy Królowa i Rycerz

W grupie kart dworskich w żywiole pentakli też widzimy wspólny mianownik Giermka i Króla w postaci plonów na dole karty – na obu są winogrona, ale poza tym u Giermka owoce, a u Króla warzywa. Zboże i winogrona – chleb i wino, ciało i krew, symbole eucharystyczne, wątek wymiany między Bogiem a ludźmi, niebem a ziemią. I chyba te skojarzenia nie są bezpodstawne, bo Giermek jest ubrany jak ministrant, a Król ma krzyż na piersi i siedzi na białym koniu jak Chrystus w jednej z wizji w Apokalipsie, koniu, który być może kopytami zaraz wyciśnie sok z winogron, by mogło z niego powstać wino dla Ojca w niebie. Pentakle na obu tych kartach są stosunkowo wysoko, jeśli je porównać z Królową i Rycerzem Pentakli.

Cecuda Pentakle Giermek i Król

Elementem łączącym Króla i Królową w żywiole pentakli jest skrzynia, czy też kufer. W kufrze Króla znajdują się książki, w kufrze Królowej – jakieś wyroby ozdobne z motywami kwiatowymi. Znaczy to, że również książki są plonem, materializacją i utrwaleniem myśli ludzkich, które w ten sposób stały się ciałem, dziełami – i w tym aspekcie należą do żywiołu pen takli. W kufrze Królowej mamy w tym układzie dzieła sztuki, utrwalone piękno, które jako piękno przyrody – na przykład kwiatów widocznych na Królowej Kielichów – bywa nietrwałe, szybko przemija.

Cecuda Pentakle Królowa i Rycerz

Rycerz Pentakli wyróżnia się tym, że nie ma konia – tak, jakby oddał go Królowi. Nie ma na tej karcie również żadnych wątków rolniczych – jest tylko kamienna brama i jakieś fajerwerki, rozbłyski widoczne w głębi. Gdyby zastosować tu klucz astrologiczny, można by uznać, że ten Rycerz Pentakli to żywioł ziemi w znaku Koziorożca, zima, kiedy ziemia zamarza, życie przyrody zamiera, ale za to duch się wzmaga i objawia. Zresztą Rycerz ten trzyma oburącz wbity w ziemię miecz, czyli właśnie symbol ducha. Objawiający się podczas zimy życia duch – człowiek w swej ostatniej fazie rozwojowej jako stary mędrzec – to ostateczny plon żywota, w którym jest miejsce i na porywy uczuciowe młodości, i na działanie w świecie właściwe wiekowi męskiemu, i na mądrość wieku późnego, kiedy już tamte sprawy zostawia się młodszym pokoleniom. Rycerz Pentakli zsiadł z konia, już nie goni po świecie galopem. Stoi nieruchomy, oparty na mieczu, spoglądając na nas rozumnym wzrokiem. I warto zauważyć, że na tej karcie są te gwiazdy, o których mówiłem przy omawianiu wielkich arkanów, symbol szerszego, kosmicznego wymiaru egzystencji, w który się przechodzi po zakończeniu cyklu doświadczeń ziemskich. Ten rycerz swoją ziemską drogę zakończył. Stanął przy bramie prowadzącej dalej, spoglądając wstecz na przebytą drogę.

Stosując ten astrologiczny klucz do pozostałych kart dworskich z żywiołu ziemi, skojarzymy występujące tam kłosy ze znakiem Panny (wizerunek gwiazdozbioru Panny to kobieta ze skrzydłami trzymająca w ręku kłos, od którego pochodzi nazwa najjaśniejszej gwiazdy tej konstelacji – Spika). Słońce w znaku Panny oznacza koniec lata, czas żniw. Król i Królowa Pentakli pasują jako uosobienie tego późnego lata. Ale młody chłopak z głową na tle świeżej roślinnej zieleni jest raczej personifikacją wiosny – i o tyle w żywiole ziemi powinien być przypisany znakowi Byka.

Cecuda Miecze Giermek i Król

Klucz astrologiczny można też zastosować do kart dworskich w żywiole mieczy, co zresztą sugeruje waga widoczna na Królu Mieczy – dla rozwiania wątpliwości, inna od tej, którą już znamy z wielkiego arkanu VIII Sprawiedliwość i z wielkiego arkanu XX Sąd. Chodzi tu zatem o astrologiczny znak Wagi, rozpoczynający astronomiczną wiosnę i należący do żywiołu powietrza – obok Bliźniąt i Wodnika. Idąc dalej tym tropem, zauważymy za Giermkiem Mieczy drugą ludzką postać, przypominającą Maga z wielkiego arkanu I. Można to jednak odczytać tak, że chodzi o „brata bliźniaka” tego Giermka, czyli o przyporządkowanie tej karcie znaku Bliźniąt, kończącego wiosnę. Ale z drugiej strony długie włosy tej zwróconej do nas plecami  postaci przypominają rycerza klęczącego przed Królową Mieczy. W takim układzie bliźnięta stanowiliby tu układ analogiczny do Kastora i Polluksa z mitu greckiego i z gwiazdozbioru Bliźniąt. Ci mitologiczni bliźniacy różnili się tym, że Kastor był śmiertelny, a Polluks nieśmiertelny, przez co był istotą jakby wyższej rangi od Kastora, podobnie jak Rycerz stoi wyżej w hierarchii ważności od Giermka. Pięć gołębi fruwających ponad głową Giermka są symbolem różnorakich zainteresowań i związanego z tym umysłowego rozproszenia właściwego znakowi Bliźniąt. Jest to cecha młodości umysłowej – Giermek jest wszak najmłodszy ze wszystkich dworskich figur.

Cecuda Miecze Królowa i Rycerz

Królową i Rycerza Mieczy przyporządkowałbym znakowi Wodnika, odpowiadającego środkowi zimy. Uważam, że to ten właśnie Rycerz klęczy przed Królową, oparty na mieczu, który otrzymał od niej. Przy Królowej jest kot, zwierzę magiczne, potrzebne wróżkom, które wszak nie na zimnym intelekcie pracują, ale kierują się intuicja i odczuciem, albo i jasnowidzeniem. Królowej wystarczy ten kot, więc swój miecz oddała rycerzowi, by pracował dla niej i w jej imieniu. Na Rycerzu Mieczy widać, na jakiej energii pracuje jego umysł. Jest on w samym środku prądu różowej, promienistej energii, dającej mu ogromny napęd. Nie są to ptaszki nad głową niby myśli przyfruwające z zewnątrz do głowy Giermka, ale coś, co go przenika, wnika do jego serca i pozwala mu z niego czerpać do woli. I to właśnie jest model pracy wodnikowego umysłu. Choć powietrzny, jest on podlany wodą, połączony z sercem, z żywiołem kielichów – stąd ten róż na niebieskim tle na Rycerzu Mieczy.

Cecuda Kielichy Królowa i Cesarzowa

W ramach biologicznego cyklu: nasienie – kwiat – owoc na kartach dworskich nasienie reprezentuje żywioł ognia (buławy), owoc żywioł ziemi (pentakle), a kwiat żywioł wody (kielichy). Widzimy więc kwiaty na Królowej Kielichów, co upodobnia ją do wielkiego arkanu II Cesarzowa, i na Rycerzu Kielichów, co upodobnia tę kartę do wielkiego arkanu VI Kochankowie. Kwiat jest organem płciowym rośliny, jest zapylany i przekształca się w owoc. W świecie ludzkim najczęściej właśnie na tym podłożu reprodukcyjnym rodzi się uczucie miłości – najpierw między mężczyzną i kobietą, a w konsekwencji między rodzicami a dziećmi. Symboliczne skojarzenie pucharu z kwiatem, a kwiatu z kobietą nasuwa się w dość naturalny sposób i przedstawione jest na Królowej Pucharów jako odpowiedniku Cesarzowej.

Na Rycerzu Kielichów widzimy z kolei w prawym górnym rogu tulipana, który na wielkim arkanie VI Kochankowie znajduje się na środku w dolnej części karty jako symbol kobiet wybieranych na kochanki. Na Rycerzu ku temu tulipanowi frunie motyl, symbol kochanka, którego przyciąga aromat i kolor kobiety-kwiatu. Uczucie to jest w ten sposób przedstawione zarazem jako wzlot („wieczna kobiecość ciągnie nas wzwyż”). W kontekście rycerza przywodzi to zarazem na myśl etos miłości rycerskiej, idealizującej kobietę i popychającej do bohaterskich czynów. Uniesiony wysoko przez rycerza sztandar podkreśla idealizm walki w imię symbolu, a dodatkowo jeszcze jego biel oznacza czystość intencji, a czerwień krzyży – namiętność. Jasność bijąca z bramy kojarzy się z jasnością na ciemnym tle w kształcie bramy z karty Kochankowie. Rycerz Kielichów jest najwyraźniej rycerzem jasności lub przynajmniej w taki prosty i jasny sposób uświadamia sobie własne motywy.

Cecuda Kielichy Rycerz i Giermek

Kiedy jednak spojrzymy na Giermka Kielichów, ogląd całej sytuacji się zmienia. W ciemnej postaci giermka zauważamy odpowiednik kobiety-amorka wyłaniającej się z ciemnej czeluści na karcie Kochankowie. Jej skrzydła przemieniły się w motyla na Rycerzu, a reszta – w giermka z napiętym łukiem, który przywodzi na myśl fraszkę Jana Sztaudyngera: „Kiedy przechodzi ładna dziewczyna, zaraz mi Amor łuk napina”. I to jest druga strona medalu miłości rycerskiej: kiedy odejmiemy motyle skrzydła, ujrzymy popęd w czystej postaci – niewysublimowany. Ciekawe, że kielich Rycerza jest pusty – kwiat w kielichu Królowej pofrunął tu na samą górę karty. Natomiast w kielichu Giermka znajduje się ryba – też stary, powszechnie występujący symbol seksualny, ale o całkiem innym zabarwieniu znaczeniowym niż kwiat. Symboliki karty dopełnia spływająca kaskadami po przekątnej woda – alternatywny symbol żywiołu kielichów. W sekwencji figur dworskich w żywiole kielichów parę stanowią Rycerz z Giermkiem.

Cecuda Kielichy KrólW tej sytuacji Król Pucharów stanowi parę z Królową Pucharów. Jest właściwym dla niej partnerem. Zawartość jego wzniesionego triumfalnie do góry kielicha wypiętrza się w kształt falliczny, co jest wyraźnie komplementarne w stosunku do kwiatu w kielichu Królowej. Minę ma wyraźnie zadowoloną – w przeciwieństwie do zaciekłego wyrazu twarzy Giermka i ukrytego pod przyłbicą oblicza Rycerza. Jego niebieska szata odpowiada kolorem sukni kobiety po prawej stronie i skrzydłom łuczniczki z karty Kochankowie. Giermek Kielichów celuje zaś, jak się wydaje, do tej nagiej kobiety z lewej strony. Ponadto Król ma na piersi, a dokładniej na sercu, słońce w formie kwiatu. Nosi swoją Królową w sercu, nie jest to związek oparty wyłącznie na popędzie lub jego sublimacji, ma on podstawę etyczną, jest pełny i wolny od konieczności sublimowania czegokolwiek. Król ma za plecami jasność, jak Rycerz. Ale nie musi jak tamten galopować w świat, jest u siebie, a ze swoim związkiem z Królową może się afiszować w pełnym blasku dnia.

2 comments

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s